Category Archives: thathva thrayam

ತತ್ತ್ವ ತ್ರಯಮ್ – ಈಶ್ವರ – ಭಗವಂತನೆಂದರೆ ಯಾರು?

ಶ್ರೀಃ  ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ  ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರ ಮುನಯೇ ನಮಃ  ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಚಿತ್‍ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. (……….) ಮತ್ತು ಅಚಿತ್‍ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದೆವು,(…..)

ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್‍ನ ಮೂಲಕ ಕೂಡಾ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. (……………….)

ಈಶ್ವರ ತತ್ವವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮನುಜರ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು (ಚಿತ್, ಅಚಿತ್, ಈಶ್ವರ) ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರ ದಿವ್ಯ ಗ್ರಂಥವಾದ “ ತತ್ತ್ವ ತ್ರಯ”ದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪರಿಚಯ

ಮೊದಲು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಸ್ವರೂಪಮ್ (ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣ) ವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಅನ್ಯ ತತ್ವಗಳಿಗಿಂತಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದುದು. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ವರೂಪಮ್ : ನಿಜ ಗುಣ

 • ಗುಣದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನು
  • ಯಾವ ಅಶುಭ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಿತನಲ್ಲ (ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಾ ಶುಭ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಿತನಾಗಿರುವನು)
  • ಅವನು ಇವುಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗಿಲ್ಲ
   • ಸಮಯ – ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವನು
   • ಜಾಗ – ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವನು
   • ವಸ್ತುಗಳು – ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವನು
  • ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಪರಿಮಿತ ಆನಂದದ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವನು
  • ಹಲವು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವನು ಉದಾ: ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳು
  • ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಲಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವವನು
  • ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಯಾಚಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವವನು (ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 7.16 ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅವರೇ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ)
   • ಆರ್ತ – ಸಂಕಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ
   • ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ – ಹೊಸ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡುವವರಿಗೆ
   • ಜಿಜ್ಞಾಸುರ್ – ಕೈವಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡುವವರಿಗೆ
   • ಜ್ಞಾನಿ – ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ
  • ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು (ಗುರಿ) ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನು – ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ , ಮೋಕ್ಷ
  • ಹಲವು ದಿವ್ಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು
  • ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭೂದೇವಿ ಮತ್ತು ನೀಳಾದೇವಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತಿಯಾಗಿರುವವನು
 • ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ ಮತ್ತು ಅಚಿತ್‍ಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿರುವ ಆತ್ಮವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಅವನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಭಾವಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಜೀವಾತ್ಮವು ಬದಲಾಗುವ ಶರೀರದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಹಾಗೆ.

ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು

 • ಅವನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ದಿವ್ಯ ಶುಭ ಗುಣಗಳು
  • ಶಾಶ್ವತ – ಅವುಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುತ್ತವೆ
  • ಅಗಣಿತವಾದದ್ದು – ಅವುಗಳು ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
  • ಅಪರಿಮಿತವಾದದ್ದು – ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ
  • ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ್ದು – ಅವನ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತವಾದುದ್ದಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು.
  • ನ್ಯೂನ್ಯತೆರಹಿತ – ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ
  • ಹೋಲಿಕೆರಹಿತವಾದದ್ದು – ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಯಾರೂ ಸಮನಾಗಿಯೋ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೋ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಅವನ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು
  • ಅವನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುವವರಿಗೆ
   • ವಾತ್ಸಲ್ಯಮ್ – ತಾಯಿಯಂತೆ ತಾಳ್ಮೆ
ತಿರುವೇಂಕಟ ಮುಡೈಯಾನ್ ಅವರ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೇ ಹೆಸರಾದವರು
 • ಸೌಶೀಲ್ಯಮ್
ಶ್ರೀರಾಮನು ಸೌಶೀಲ್ಯಕ್ಕೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವನು. ಅವರು ಗುಹ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತನೊಂದಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಿಲನವಾಗುತ್ತಿರುವುದು.
 • ಸೌಲಭ್ಯಮ್ – ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುವ
ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ತಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು.
 • ಮಾರ್ದವಮ್ – ಕರಗುವ (ದೇಹ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ)
   • ಆರ್ಜವಮ್ – ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ
  • ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೆಡುಕನ್ನು ಯೋಚಿಸುವವರಿಗೆ
   • ಶೌರ್‍ಯಮ್ – ಧೈರ್‍ಯ
   • ವೀರ್ಯ – ಶಕ್ತಿ/ ಬಲವಾದ ಮುಂತಾದುವು
  • ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು
   • ಜ್ಞಾನ – ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಲ್ಲವನು
   • ಶಕ್ತಿ – ವೀರ್ಯ
   • ಬಲ – ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ
   • ಐಶ್ವರ್‍ಯ – ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ
   • ವೀರ್ಯ – ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಿದರೂ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬದಲಾಯಿಸದ ಗುಣ (ಅವಿಕಾರ)
   • ತೇಜಸ್ – ಒಂದೊಂದನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
 • ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಗುಣಗಳು ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು
  • ಅವನ ಜ್ಞಾನಮ್ – ಯಾರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತನೋ
  • ಅವನ ಶಕ್ತಿ – ದೈನ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವನು
  • ಅವನ ಕ್ಷಮೆ (ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವುದು) – ಯಾರು ತಾವು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ
  • ಅವನ ಕೃಪೆ – ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವರೆಂದು ಮನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ
  • ಅವನ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮ್ – ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿರುವವರು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ
  • ಅವನ ಶೀಲಮ್ – ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೀಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೋ
  • ಅವನ ಆರ್ಜವಮ್ – ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು
  • ಅವನ ಸೌಹಾರ್ದಮ್ – ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೋ
  • ಅವನ ಮಾರ್ದವಮ್ – ಭಗವಂತನಿಂದ ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ
  • ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯಮ್ – ಯಾರು ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ
  • ಮುಂತಾದುವು
 • ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದು ಈ ಮೂಲಕ
  • ಅವನು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ (ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ) ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವನು ಮತ್ತು ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನಿಸುವನು.
  • ಅವರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವನು.
  • ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗುತ್ತಾರೋ,
   • ಅವನು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಅವರ ಜನ್ಮ, ಅಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ  ಬಂದಿರುತ್ತವೆ.
   • ಅವರೇ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಾಗ , ಅವನು ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.
   • ಅವನು ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳನ್ನು , ಚತುರತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಸಾಂದೀಪನಿ ಮುನಿಗೆ ಅವರ ಮೃತ ಮಗನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ತಂದ ಹಾಗೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ತಂದು ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ (ಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಬೀಳಲು).
   • ಅವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾನೆ.
   • ಅವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಸ್ವಯಮ್ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ – ತನ್ನದೇ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ಹಾಗೆ.
   • ಅವನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತನ್ನಿಂದಾದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಆದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವನು ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ಬಹು ಕಾಲದಿಂದ ಉಳಿದ ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಆಸೆಯನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಹಕರಿಸುವನು.
   • ಅವನು ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆ.
   • ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಬಂದು ಶರಣಾಗತರ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರೂ ಅವನು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
   • ಅವನು ಅವರ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆವರನ್ನು ಅಸಹ್ಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ.
   • ಶರಣಾಗತರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಅವೇದ್ಯನೀಯ.
   • ಒಂದು ಹಸುವು ಹೊಸ ಕರುವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಇತರ ಬೆಳೆದ ಕರುಗಳನ್ನು ಒದ್ದು ದೂರಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವಾತ್ಮವು ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೂ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳನ್ನೂ , ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಅವನ ಕಾರಣತ್ವಮ್ – ಅವನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣನಾಗಿರುವುದು

ಮೊದಲ ಮೂಲ ಪುರುಷನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು
 • ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಕಾರಣನಾಗಿರುವುದು
 • ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಪರಮಾಣು (ಅಣುವಿನ ಬಹು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಭಾಗ) ವೇ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು.
 • ಆದರೆ ಇದು ಬರಿಯ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಭೂತವನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ , ಅವುಗಳು ಭಗವಂತನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅವು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ಬದ್ಧ ಚೇತನಗಳು (ಜೀವಾತ್ಮ – ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮ) ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
 • ಅವನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಕರ್ಮದಿಂದ, ಬೇರೆಯವರ ಆಣತಿಯಿಂದ ಕಾರಣವಾಗಿಲ್ಲದೇ, ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವತಃ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
 • ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಹಾರ (ಲಯ) ಅವನ ಸ್ವತಃ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆಗುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡಾ ಸಂಕಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಈ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅವನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಕ್ಕಾಗಿ.
 • ಆದರೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರ(ಪ್ರಲಯ ಕಾಲ)ದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಸಂಹಾರವೂ ಸಹ ಅವನ ಕಾಲಹರಣದ ಅಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅಡಚಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಮುನಿಗಳು ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಜ ಉದಾಹರಣೆಯ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. – ಮಕ್ಕಳು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಟವಾಡುವಾಗ, ಆಟದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಆಟದಲ್ಲೇ ಆನಂದದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸುವ ಹಾಗೆ , ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಲಯವೂ ಸಹ ಒಂದು ಆಟ (ಕಾಲಕ್ಷೇಪ).
 • ಅವನು ತನ್ನ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನೇ ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅವನೇ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ ಲೌಕಿಕ ಕಾರಣ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಕಾರಣಗಳಿವೆ: ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣಮ್ (ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾರಣ), ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣಮ್ (ನೆಪದ ಕಾರಣ), ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣಮ್ (ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಇತರ ಕಾರಣಗಳು). ಉದಾಹರಣೆಗೆ , ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಡವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಮರಳು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಮಣ್ಣು ಲೌಕಿಕ ಕಾರಣ, ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕುಂಬಾರ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ, ಅವನ ಕೋಲು ಮತ್ತು ಚಕ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳು.
 • ಅವನ ಸ್ವರೂಪವು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವನನ್ನು ನಿರ್ವಿಕಾರ (ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) ಎಂದೂ ಹೆಸರು.
 • ಆದರೆ ಅವನ ಶರೀರ (ಚಿತ್ ಮತ್ತು ಅಚಿತ್‍ಗಳು) ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಜೇಡದ ಹುಳು ತನ್ನ ಎಂಜಲಿನಿಂದ ಜಾಲವನ್ನು ಹೆಣೆಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಾನೇ ನುಂಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಜೇಡವು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಸರ್ವ ಶಕ್ತನಾದ ಈಶ್ವರನ್ ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು?

ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಸಂಹಾರಮ್

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ನಿಯಂತ್ರಕ ಭಗವಂತನು. ಸಮಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ (ಪಂಚ ಭೂತಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯವರೆಗೂ) ಭಗವಂತನು ತಾನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ (ವಿವಿಧ ಜೀವಿಗಳು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಸೃಷ್ಟಿ) ಇತರ ಜೀವಿಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಸೃಷ್ಟಿ

 • ಸೃಷ್ಟಿಯು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
  • ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ದೇಹವನ್ನೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
  • ಜೀವಾತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಸೃಷ್ಟಿಯು ಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಒಳ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತದೆ.
 • ಸೃಷ್ಟಿಯು ರಜೋ ಗುಣದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ( ಆಸೆಯ ಮೂಲಕ)

ಸ್ಥಿತಿ (ಪೋಷಣೆ)

 • ಸ್ಥಿತಿಯು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
  • ಜೀವಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಅವುಗಳೊಳಗಿಂದಲೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ , ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಪೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ನೀರು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ.
 • ಸ್ಥಿತಿಯು ಇವರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
  • ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದರಿಂದ (ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೊದಲ ಅವತಾರ).
  • ಜೀವಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲು
  • ಸಮಯ ಮತ್ತಿತರ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ  ಅಂತರಾತ್ಮವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು.
 • ಸ್ಥಿತಿಯು ಸತ್ವ ಗುಣದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಸಂಹಾರಮ್ (ಪ್ರಳಯ)

 • ಸಂಹಾರವು ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
  • ಜೀವಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮರೀತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು , ಅವರ ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವು ತನ್ನ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿದ, ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಮಗನನ್ನು ಅವನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
 • ಸಂಹಾರವು ರುದ್ರನ, ಅಗ್ನಿಯ, ಕಾಲದ ಅಂತರ್‍ಯಾಮಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಸಂಹಾರವು ತಮೋ ಗುಣದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ)

ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣ

 • ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಆನಂದದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಭಗವಂತನು ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿಯೂ, ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸುವುದಲ್ಲವೆ?
 • ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ – ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ದೇಹವು ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಮೇಲಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮೇಲೆತ್ತಲು/ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಕ್ಷಪಾತವೋ ಅಥವಾ ಕ್ರೂರತನವೋ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
 • ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – 3.2.1 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತನು ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಸಂಹಾರವನ್ನು ದಿವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ರೂಪಗಳು

 • ಎಂಪೆರುಮಾನರ ದಿವ್ಯ ರೂಪವು
  • ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದಕರವಾದದ್ದು, ಅವನ ಸ್ವರೂಪಮ್, ಗುಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ
  • ನಿರಂತರವಾದದ್ದು – ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದು
  • ಒಂದೇರೀತಿ – ವೃದ್ಧತೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳು ಬಾಧಿಸದು
  • ಶುಭ ರೀತಿಯ ಸತ್ವತೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು
  • ಅವನ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಂತೆ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವುದಿಲ್ಲ
  • ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು
  • ಸುಂದರತೆ, ಮೃದುತ್ವ ಮುಂತಾದ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ.
  • ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗಿಗಳಿಂದಲೂ ಧ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
  • ಆ ರೂಪವು ನಮ್ಮನ್ನು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಲಗತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ
  • ಅದು ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾತ್ಮಗಳಿಂದ ಆನಂದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
  • ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋವುಗಳನ್ನೂ ದೂರಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರಗಳಿಗೂ ಮೂಲ.
  • ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ
  • ದಿವ್ಯ ಆಯುಧಗಳಿಂದ (ಶಂಖು, ಚಕ್ರ, ಮುಂ..) ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಿಂದ (ಮಾಲೆ, ಸರಗಳು ಇ..) ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದೆ.
 • ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವು ಐದು ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವುಗಳು
  • ಪರತ್ವಮ್ – ಪರಮಪದದಲ್ಲಿರುವ ರೂಪ
  • ವ್ಯೂಹಮ್ – ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿರುವ ರೂಪ
  • ವಿಭವಮ್ – ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳು
  • ಅಂತರ್ಯಾಮಿ – ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮಗಳ ಮತ್ತು ಅಚೇತನಗಳ ಹೃದಯದಿಂದಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
  • ಅರ್ಚೈ – ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ, ಮಠಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಪೂಜ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
  • ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ :

ಪರತ್ವಮ್ :

 • ಪರಮಪದವು, ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಪರಮಾನಂದವು ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಶುಭಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಮತ್ತು ಕಾಲವು ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಲವೇ ನಿಯಂತ್ರಕ – ನಾವು ಬಯಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಬಯಸದಿದ್ದರೂ, ಕಾಲವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ.
 • ಇಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಂಗಾತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭೂದೇವಿ ಮತ್ತು ನೀಳಾದೇವಿಯ ಸಮೇತನಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನೇ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ.
 • ಅವನು ಅಲ್ಲಿರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು (ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮುಕ್ತರಾದವರು) ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾತ್ಮಗಳು (ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾದವರು ಆದರೆ ಈಗ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರಾದವರು.)
 • ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಕೆಯಾಗುವುದು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ.

ವ್ಯೂಹಮ್:

 • ಭಗವಂತನು ಹೊಂದುವ ರೂಪಗಳು
  • ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು (ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಸಂಹಾರದ ಮೂಲಕ) ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ.
  • ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲು / ಪೋಷಿಸಲು.
  • ಧ್ಯಾನಿಸುವವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನದ ವಸ್ತುವಾಗಲು.
 • ಪರ ವಾಸುದೇವನ್ ಮೊದಲು ವ್ಯೂಹ ವಾಸುದೇವನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
 • ವ್ಯೂಹ ವಾಸುದೇವನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ – ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧನೆಂದು.
 • ಸಂಕರ್ಷಣ
  • ಜ್ಞಾನಮ್ ಮತ್ತು ಬಲಮ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಅವನು ಜೀವ ತತ್ತ್ವದ (ಆತ್ಮದ) ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ . ಅವುಗಳಿಗೆ ರೂಪವನ್ನೂ, ಹೆಸರನ್ನೂ ಇಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ.
  • ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು(ವೇದಮ್, ವೇದಾಂತಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಮತ್ತು ಸಂಹಾರಮ್ (ಪ್ರಳಯ) ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
  • ಅವನು ಮುಂದೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತಾನೆ.
 • ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
  • ಇವನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್‍ಯ (ಸಂಪತ್ತು/ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಮತ್ತು ವೀರ್ಯ (ಶಕ್ತಿ) ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಂಶ.
  • ಅವನು ಮನಸ್ ತತ್ತ್ವಮ್‍ನ(ಮನಸ್ಸಿನ) ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
  • ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
   • ಧರ್ಮದ ತತ್ತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದು
   • ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಚತುರ್ ವರ್ಣವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು (ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳು – ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಎಂದು)
   • ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು (ಅವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.)
 • ಅನಿರುದ್ಧ
  • ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ (ಯಾವುದನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು) ಇವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಗುಣಗಳು.
  • ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
   • ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು
   • ಸಮಯ, ಮತ್ತಿತರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯತನ (ಸತ್ವ), ಕಾಮ (ರಜಸ್) ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ (ತಮಸ್) ದ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು.

ವಿಭವಮ್

ದಶಾವತಾರಮ್ – ಪ್ರಮುಖ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳು
 • ಭಗವಂತನು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಾಳುತ್ತಾನೆ.
 • ಅವನ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು :
  • ಮುಖ್ಯ ಅವತಾರಗಳು
   • ಇವುಗಳು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ (ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ) ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವತಾರಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
   • ಭಗವಂತನು ತಾನೇ ದಿವ್ಯ ರೂಪಗಳಾದ ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ ಮುಂತಾದ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಾಳಲು ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾನೆ.
   • ಈ ರೂಪಗಳು ದಿವ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. (ಪರಮಪದದ ಹಾಗೆ)
   • ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.
   • ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಆ ದೀಪವು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಅವನ ಅವತಾರಗಳು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿರುವ ರೂಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
  • ಗೌಣ ಅವತಾರಗಳು
   • ಗೌಣಮ್ ಎಂದರೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೋ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೋ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತೆ.
   • ಇವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು , ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅವತಾರಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
   • ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳು
    • ಸ್ವರೂಪ ಆವೇಶಮ್ – ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದು. ಉದಾ: ಪರಶುರಾಮ ಇತ್ಯಾದಿ
    • ಶಕ್ತಿ ಆವೇಶಮ್ – ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಡುವುದು. ಉದಾ: ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರನ್, ವ್ಯಾಸ ಮುಂತಾದವರು.
 • ಅವನು ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿರುವುದರ ಕಾರಣ ಅವನ ದಿವ್ಯ ಆಸೆಯಿಂದ.
 • ಈ ಅವತಾರಗಳ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 4.8 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ
  • ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಮ್ – ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು
  • ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಶ್‍ಕೃತಾಮ್ – ಕೆಟ್ಟ ಜನರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು
  • ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ – ಧರ್ಮದ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು
 • ಭಗವಂತನು ಅವತಾರವನ್ನೆತ್ತಿದ್ದು ಋಷಿಯ ಶಾಪವೆಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಅವನ ದಿವ್ಯ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ.

ಅಂತರ್‍ಯಾಮಿ

 • ಅಂತರ್‍ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 • ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮವು ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಭಗವಂತನೂ ಹೋಗುವನು, ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲು.
 • ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಯಾರು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಡದಿಯರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಅವನು ಜೀವಾತ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕಾಪಾಡುವನು.

ಅರ್ಚೈ

108 ದಿವ್ಯ ದೇಶಮ್ , ಆಳ್ವಾರರಿಂದ ವೈಭವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು
 • ಇದು ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳ ಸಾರಾಂಶವೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಪೊಯ್‍ಗೈ ಆಳ್ವಾರರು ಮುದಲ್ ತಿರುವಂದಾದಿಯ 44ನೆಯ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಆಸೆ ಪಡುವ ರೂಪವನ್ನೇ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು.
 • ಅರ್ಚಾವತಾರಮ್ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿಯೂ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. (ಪರ, ವ್ಯೂಹಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಇವುಗಳು
  • ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ (ಪರಮಪದಮ್ , ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ)
  • ಕೆಲವು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ (ತ್ರೇತಾಯುಗಮ್, ದ್ವಾಪರ ಯುಗಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ)
  • ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ (ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ದಶರಥನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ)
 • ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು / ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಅವನ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ಮನ್ನಿಸುವನು (ಅಲಕ್ಷಿಸುವನು).
 • ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರ ಮೇಲೆಯೇ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವನು (ಉದಾ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು, ಮಲಗುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ)
 • ಅವನು ಬಹಳ ಗುಡಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರುವನು, (ದಿವ್ಯ ದೇಶಮ್, ಅಭಿಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಮ್, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮುಂತಾದುವು. – ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ನಗರ, ಹಳ್ಳಿ, ದೇಶ, ಖಂಡ, ಗ್ರಹ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ) , ಮಠಗಳು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ.
 • ಅರ್ಚಾವತಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ
  • ಅವನು ತನ್ನ ಮಾಧುರ್‍ಯವನ್ನೂ (ರುಚಿಯನ್ನೂ) ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಲಗತ್ತನ್ನು ಅರ್ಚಾವತಾರದ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುವನು.
  • ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಆಶ್ರಯ – ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳೂ ಅವು ಸೌಶೀಲ್ಯಮ್, ಸೌಲಭ್ಯಮ್, ವಾತ್ಸಲ್ಯಮ್, ಮುಂತಾದುವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣಗಳು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನವರಿಕೆಯಾದವರು. (ಅರಿತವರು)
  • ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯ , ಅವರ ಜಾತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸದೇ.
  • ಆಳ್ವಾರರು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್‍ಯರು ವಿವರಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲ್ಪಡುವನು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಆಳ್ವಾರ್/ಆಚಾರ್‍ಯರ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ :
 • ಅವನ ಉದಾತ್ತ (ಧಾರಾಳ) ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಚಾವತಾರದಲ್ಲಿ
  • ಅವನು ತಾನು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಭಕ್ತರ / ಆರಾಧಕರ ಅವಲಂಬಿತ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
  • ಅವನು ದೇವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
   • ಅಜ್ಞಾನಿ – ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೂಲಕವೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ
   • ಅಶಕ್ತ – ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಉದಾ: ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು, ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.
   • ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಅವನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
  • ಆದರೂ, ಅವನು ಭಕ್ತರ ಮೇಲಿನ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅಪರಿಮಿತ ಕರುಣೆ, ಲಗತ್ತು ಮತ್ತು ಕನಿಕರದಿಂದ, ಅವನು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ, ಅವರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣವಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮ್(ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ತಾಳ್ಮೆ) ನನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.   

ಮುಕ್ತಾಯ

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಚಿತ್, ಅಚಿತ್ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನೆಂಬ ಮೂರು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಂಜಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯ ತುದಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕುಟ್ಟಿ ಭಾಷ್ಯಮ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ (ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಮ್‍ನ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ) ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರ ದಿವ್ಯ ಗ್ರಂಥವಾದ ತತ್ತ್ವ ತ್ರಯಕ್ಕೆ ಮಾಮುನಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ/ ಓದಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದು. ಬನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣರನ್ನು, ಆಳ್ವಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್‍ಯರನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ , ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈಭವೀಕರಗೊಳಿಸೋಣ .

ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರು ಮತ್ತು ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ – ಶ್ರೀ ಪೆರುಂಬೂದೂರ್

ಅಡಿಯೇನ್ ಶ್ರೀ ಉ.ವೇ. ಪಿ.ಬಿ. ಸಂಪತ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಡಿಯೇನಿಗೆ ತತ್ವ ತ್ರಯಮ್‍ನ ಅರ್ಥವನ್ನೂ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ.

ಶ್ರೀಮತೇ ರಮ್ಯಜಾಮಾತೃ ಮುನೀಂದ್ರಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ
ಶ್ರೀರಂಗವಾಸಿನೇ ಭೂಯಾತ್ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಮ್

ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಪರೈರ್ ಆಚಾರ್‍ಯೈ ಸತ್‍ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್
ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಪೂರ್ವೈರ್ ಆಚಾರ್‍ಯೈ ಸತ್‍ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್

ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಜೀಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್
ಜೀಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್
ಆಚಾರ್‍ಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://ponnadi.blogspot.com/2013/03/thathva-thrayam-iswara-who-is-god.html

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ – https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಮ್ (ಗುರಿ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಮ್ (ಗ್ರಂಥಗಳು) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://guruparamparai.wordpress.com
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಎಜುಕೇಶನ್ / ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ – http://pillai.koyil.org

ತತ್ತ್ವ ತ್ರಯಮ್ – ಅಚಿತ್ – ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳೆಂದರೆ ಏನು?

ಶ್ರೀಃ  ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ  ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರ ಮುನಯೇ ನಮಃ  ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

 • ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ , ನಾವು ಚಿತ್‍ ತತ್ತ್ವದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರಿತೆವು.
 • ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಮೂರೂ ವಿಭಾಗವನ್ನು ( ಚಿತ್, ಅಚಿತ್, ಈಶ್ವರನ್) ದಿವ್ಯ ಗ್ರಂಥವಾದ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರ “ತತ್ತ್ವ ತ್ರಯ”ದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಅಚಿತ್ (ವಸ್ತು) ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು

ಪರಿಚಯ:

 • ಅಚಿತ್ (ನಿರ್ಜೀವಿ) ಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು/ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
 • ಅಚಿತ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಲು ಮಾತ್ರ.
 • ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದ ಚಿತ್‍ಗಳ (ಚೇತನ – ಆತ್ಮಗಳಂತೆ)  ಹಾಗೆ ಇರದೆ – ಅಚಿತ್‍ಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
 • ಮೂರು ವಿಧದ ಅಚಿತ್‍ಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳು
  • ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಮ್ – ಬರಿಯ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಜಸ್(ಕಾಮ) ಮತ್ತು ತಮಸ್(ಅಜ್ಞಾನ) ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಮಿಶ್ರ ಸತ್ವಮ್ – ಇದು ಸತ್ವಮ್ (ಒಳ್ಳೆಯತನ), ರಜಸ್ (ಕಾಮ) ಮತ್ತು ತಮಸ್ (ಅಜ್ಞಾನ) ನ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಸತ್ವ ಶೂನ್ಯಮ್ – ಕಾಲದ (ಸಮಯದ) ತತ್ವ – ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳೂ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಸತ್ವಮ್, ರಜಸ್ ಮತ್ತು ತಮಸ್ ಗುಣಗಳು).

ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಮ್ (ಶುದ್ಧವಾದ ಒಳ್ಳೆಯಗುಣ) :

ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣರು ವಾಸಿಸುವ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಸತ್ವದಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಮಂಟಪ, ಉದ್ಯಾನವನ ಇತ್ಯಾದಿ

ಪರಮಪದಮ್ – ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾಸಸ್ಥಾನ , ಅದು ಮಂಟಪಗಳಿಂದ, ತೋಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧವಾದ ದಿವ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 • ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ರಜಸ್ , ತಮಸ್‍ಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾದುದು. ಇವುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಚಿತ್‍ಗಳ (ಅಚೇತನಗಳ) ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇವು
  • ಶಾಶ್ವತವಾದುದು
  • ಇವು ಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಮೂಲ
  • ವಿಮಾನಮ್ / ಗೋಪುರಮ್, ಮಂಡಪಮ್ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಆಸೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳು ಜೀವಾತ್ಮದ ಆಸೆಯಿಂದ ಅವನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಇದು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
  • ಇದು ಎಣಿಸಲಾರದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾರದ್ದು, ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಂದ (ಸಂಸಾರದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮುಕ್ತರಾದವರು) , ಮುಕ್ತರಿಂದ (ಸಂಸಾರದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದವರು) ,ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಸಹ ವರ್ಣಿಸಲಾಗದ್ದು. ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಒಂದು ಸಂದೇಹವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಸಮಾಧಾನವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೇ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಣಿಸಲು ಅಥವಾ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಅದು ಅವನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಮ್‍ಗೆ (ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಲ್ಲವನು ಎಂಬ ತತ್ತ್ವ) ಭಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಲ್ಲವನು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲದರ ಸಹಜ ನಿಜ ಗುಣವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ಎಂದು ಅರ್ಥ. – ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಮ್ ಎಂಬುದು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದವನು ಅದೇ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅವನದೇ ನಿಜವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ.
  • ಅದು  ಅವರ್ಣನೀಯವಾಗಿ  ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
 • ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಸ್ವ-ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ.
 • ಆದರೆ ಸ್ವ-ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೆ, ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ಅದು ಆತ್ಮದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ,
  • ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು, (ಜ್ಞಾನವು ಒಂದೇ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ) ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ.
  • ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು, ಜ್ಞಾನವು ತನ್ಮಾತ್ರಾಗಳನ್ನು (ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಷ, ರೂಪ, ರುಚಿ, ಮತ್ತು ವಾಸನೆ) ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಇದು ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಣುಗಳ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ.

ಮಿಶ್ರ ಸತ್ವಮ್ (ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯತನ)

 • ಸ್ವರೂಪದಿಂದ, ಇದು
  • ಸತ್ವಮ್, ರಜಸ್ ಮತ್ತು ತಮಸ್ಸಿನ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ.
  • ಜೀವಾತ್ಮವು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಡೆಯುವ ಪರದೆಯಾಗಿದೆ.
  • ಶಾಶ್ವತವಾದುದು.
  • ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಒಂದು ವಿರಾಮಕಾಲದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
  • ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಅದು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. (ಅವ್ಯಕ್ತ – ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ -ಎದುರಾಗಿ- ವ್ಯಕ್ತ – ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಿತಿ) ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. (ಸೃಷ್ಟಿ – ರಚನೆಯ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಂಹಾರಮ್ – ವಿನಾಶದ ಕಾಲ)
  • ಅದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
   • ಪ್ರಕೃತಿ – ಎಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ
   • ಅವಿದ್ಯ – ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ
   • ಮಾಯಾ – ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ
 • ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – 10.7.10 ರ ಮೂಲಕ  24 ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರಗಳು – 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಸ್ತುಗಳು – ಶಬ್ದ , ಸ್ಪರ್ಷ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ
  • ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು – 5 ಜ್ಞಾನದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು – ಶ್ರೋತ್ರ (ಕಿವಿಗಳು), ತ್ವಕ್ (ಚರ್ಮ) , ಚಕ್ಷುರ್ (ಕಣ್ಣುಗಳು), ಜಿಹ್ವಾ (ನಾಲಿಗೆ), ಗ್ರಾಹ್ಣ (ಮೂಗು).
  • ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು – 5 ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಂಗಗಳು – ವಾಕ್ (ಬಾಯಿ), ಪಾಣಿ (ಕೈಗಳು), ಪಾದ (ಕಾಲುಗಳು), ಪಾಯು (ವಿಸರ್ಜನ ಅಂಗಗಳು), ಉಪಸ್ತ (ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳು).
  • ಪಂಚ ಭೂತಗಳು – 5 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು -ಆಕಾಶ, ವಾಯು (ಗಾಳಿ), ಅಗ್ನಿ (ಬೆಂಕಿ), ಆಪ/ಜಲ (ನೀರು), ಪೃಥ್ವಿ (ಭೂಮಿ).
  • ಮನಸ್ – ಮನಸ್ಸು
  • ಅಹಂಕಾರಮ್ – ಗರ್ವ
  • ಮಹಾನ್ – ಸ್ಪಷ್ಟೀಕೃತವಾದ ವಸ್ತುಗಳು
  • ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ – ಅಸ್ಪಷ್ಟೀಕೃತವಾದ ವಸ್ತುಗಳು
 • ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ, ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಗುಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • ಗುಣಗಳು 3 ವಿಧವಾದುವುಗಳು – ಸತ್ವಮ್ (ಒಳ್ಳೆಯತನ), ರಜಸ್ (ಕಾಮ) ಮತ್ತು ತಮಸ್ (ಅಜ್ಞಾನ)
 • ಸತ್ವಮ್ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆನಂದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ರಜಸ್ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಲಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ತೃಷೆಗೆ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ತಮಸ್ ಅಡ್ಡರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಮರೆಯುವಿಕೆಗೆ, ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ಅತೀವ ನಿದ್ರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಈ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುವು ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • ಈ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳು ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುವು ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • ಮಹಾನ್ ಎಂಬುದು ಮೊದಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ.
 • ಅಹಂಕಾರಮ್ ಎಂಬುದು ಮಹಾನ್ ನ ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವುದು.
 • ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಅಂಶಗಳು (ತನ್ಮಾತ್ರಾಗಳು, ಜ್ಞಾನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕರ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮುಂತಾದುವುಗಳು) ಮಹಾನ್ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ (ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ) .
 • ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರಗಳು (ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಸ್ತುಗಳು) ಪಂಚ ಭೂತಗಳ (ದೊಡ್ಡ ಅಂಶಗಳ) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ.
 • ಭಗವಂತನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಈ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವಿಧ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ.
 • ಭಗವಂತನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು (ಪರಿಣಾಮ) ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ (ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೇ) ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ.
 • ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೂಲಾಂಶಗಳೂ ಬೇರೆ ಜೈವಿಕ (ಚೇತನ)ಗಳಿಂದ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮುಂತಾದವರ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ.(ಅವರನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಿ , – ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಮಹಾ ಆತ್ಮವಾಗಿ – ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮವಾಗಿ)
 • ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.
 • ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ, ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ.
 • ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು 14 ಪದರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿವರವಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಚನೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯ ರಚನೆ (ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ವಿನ್ಯಾಸ)
 • 7 ಕೆಳಗಿನ ಪದರಗಳು
  • ಮೇಲಿನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಇವೆ : – ಅತಲಮ್, ವಿತಲಮ್, ನಿತಲಮ್, ಕಪಸ್ಥಿಮಠ್ (ತಲಾತಲಮ್), ಮಹಾತಲಮ್, ಸುತಲಮ್, ಮತ್ತು ಪಾತಾಲಮ್. ಈ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು, ಹಾವುಗಳು, ಇತರ ಹಕ್ಕಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಂದರವಾದ ಕಂಭಗಳು, ಅರಮನೆಗಳು, ಮುಂತಾದುವುಗಳು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ.
 • 7 ಮೇಲಿನ ಪದರಗಳು
  • ಭೂ ಲೊಕಮ್ – ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮುಂತಾದುವುಗಳು ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು 7 ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಜಂಬೂದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.
  • ಭುವರ್ ಲೋಕಮ್ – ಗಂಧರ್ವರು (ದೇವ ಹಾಡುಗರು) ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಮ್ – ಇಂದ್ರ (ಈ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕಮ್, ಭುವರ್ ಲೋಕಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವುದು.) ಮತ್ತು ಅವನ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗದವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ಮಹರ್ ಲೋಕಮ್ – ಇಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಇಂದ್ರನು ಮತ್ತು ಇತರರು ಇಂದ್ರನಾಗಲು ಬಯಸುವವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ಜನರ್ ಲೋಕಮ್ – ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಋಷಿಗಳು – ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನ 4 ಮಕ್ಕಳಾದ ಸನಕ, ಸನಕಾಧಿಕ, ಸನಾತನ ಮತ್ತು ಸನಂಧನ ಮುಂತಾದವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ತಪ ಲೋಕಮ್ – ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು (ಮೂಲಪುರುಷರು) ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಸತ್ಯ ಲೋಕಮ್ – ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಕ್ತರು ಅವರವರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಲೋಕವು 14 ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 7 ಪದರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, – ನೀರು, ಬೆಂಕಿ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ, ಅಹಂಕಾರಮ್, ಮಹಾನ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ.
 • ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿವಿಧ ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಪಂಚೀಕರಣಮ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣಗೊಳಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸತ್ವ ಶೂನ್ಯಮ್ – ಕಾಲಮ್ (ಸಮಯ)

 • ಸ್ವಭಾವದಿಂದ , ಕಾಲವು
  • ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. (ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮತ್ತೂ ಮುಂದುವರೆದು ನಂತರದ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ).
  • ಅನೇಕ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಿನ, ವಾರ, ಮಾಸ ಮುಂತಾದುವುಗಳು )
  • ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದುದು. – ಅಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆದಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ಈಶ್ವರನ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.
  • ಇದು ಎಂಪೆರುಮಾನರ ರೂಪವೂ (ತಿರುಮೇನಿಯೂ) ಸಹ ಆಗಿದೆ.
 • ನಡುವಿಲ್ ತಿರುವೇದಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಭಟ್ಟರ್ ರವರು ವಿವರಿಸಿದ ಸಮಯದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
  • ನಿಮೇಷಮ್ (ಈ ಕ್ಷಣ, ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಮಿಟುಕು – ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮನಾದುದು) ಇದು ಸಮಯದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ.
  • 15 ನಿಮೇಷಮ್ = 1 ಕಾಷ್ಟ
  • 30 ಕಾಷ್ಟ = 1 ಕಲೈ
  • 30 ಕಲೈಗಳು = 1 ಮುಹೂರ್ತಮ್
  • 30 ಮುಹೂರ್ತಮ್ = 1 ದಿವಸಮ್ (ಒಂದು ದಿನ)
  • 30 ದಿವಸಮ್ = 2 ಪಕ್ಷಗಳು (2 – 15 ದಿನಗಳು) = 1 ಮಾಸ (ತಿಂಗಳು)
  • 2 ಮಾಸಮ್ = 1 ಋತು
  • 3 ಋತು = 1 ಅಯನಮ್ (6 ತಿಂಗಳು – ಉತ್ತರಾಯಣಮ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಯಣಮ್)
  • 2 ಅಯನಮ್ = 1 ಸಂವತ್ಸರ (ವರ್ಷ)
  • 360 ಮನುಷ್ಯ ಸಂವತ್ಸರಮ್ = 1 ದೇವ ಸಂವತ್ಸರಮ್
 • ಬೇರೆರಡು ಅಚಿತ್ ತತ್ತ್ವಗಳು (ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಮ್ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಸತ್ವಮ್) ಆನಂದಿಸಲು ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಆನಂದದ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಉಪಕರಣ.
 • ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಮ್ ನ(ದಿವ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು) ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಪರಿಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ್ದು (ಅಪರಿಮಿತವಾದದ್ದು) ಮತ್ತು ತಳವು ಪರಿಮಿತವಾದದ್ದು. (ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ – ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ).
 • ಮಿಶ್ರ ಸತ್ವಮ್ – (ವಸ್ತುಗಳು) ಇವುಗಳ ತಳವು ಪರಿಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ್ದು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಪರಿಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. – ಕೀಳ್ಮಟ್ಟದ ಲೌಕಿಕ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ)
 • ಕಾಲ ತತ್ವಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. (ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ).
 • ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಕಾಲವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ/ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ / ನಶ್ವರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತತ್ತ್ವ ತ್ರಯ ವಿವರಣಮ್ (ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ) ನಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳು ಪೆರಿಯ ವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಯವರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ – “ಸಮಯವು ಈ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.” ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪರಮ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆಚಾರ್‍ಯರು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿನ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿನ ಸಮಯಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವುದರಿಂದ – ಸಂಸಾರದ ನಿರಂತರ ಬದಲಾಗುವ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಮಯವೂ ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ಸಮಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಕ್ತಾಯ :

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಚಿತ್ (ಅಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳು) ತತ್ತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನು 3 ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು (ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಮ್ – ಪರಮಪದದಲ್ಲಿನ ದಿವ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಮಿಶ್ರ ಸತ್ವಮ್ – ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ವ ಶೂನ್ಯಮ್ – ಸಮಯ , ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದು ). ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ವಿಷಯವು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಲೇಖನವು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಚಾರ್‍ಯರ ಮೂಲಕ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಮತೇ ರಮ್ಯಜಾಮಾತೃ ಮುನೀಂದ್ರಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ
ಶ್ರೀರಂಗವಾಸಿನೇ ಭೂಯಾತ್ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಮ್

ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಪರೈಃ ಮದಾಚಾರ್‍ಯ ಪುರೋಗಮೈಃ
ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಪೂರ್ವೈಃ ಆಚಾರ್‍ಯೈ ಸತ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್

ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ತತ್ತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://ponnadi.blogspot.com/2013/03/thathva-thrayam-achith-what-is-matter.html

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ – https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಮ್ (ಗುರಿ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಮ್ (ಗ್ರಂಥಗಳು) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://guruparamparai.wordpress.com
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಎಜುಕೇಶನ್ / ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ – http://pillai.koyil.org

ತತ್ತ್ವ ತ್ರಯಮ್ – ಚಿತ್ – ನಾನು ಯಾರು?

ಶ್ರೀಃ  ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ  ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರ ಮುನಯೇ ನಮಃ  ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಚಿತ್ (ಆತ್ಮ) ತತ್ತ್ವಮ್ ನನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು

ಪರಿಚಯ:

 • ಆತ್ಮದ, ವಸ್ತುವಿನ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸಹಜ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ವಿಷಯ.
 • ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರೀಕತೆಗಳಲ್ಲೂ , ಈ ಮೂರೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ವೇದಮ್, ವೇದಾಂತಮ್, ಸ್ಮೃತಿಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮಾಗಳ(ಆತ್ಮಗಳ), ಪ್ರಕೃತಿಯ (ವಸ್ತುಗಳ) ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ್ (ಗೀತಾಚಾರ್‍ಯರಾಗಿ) , ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರ್ ಮತ್ತು ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರೂ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವರ ದಿವ್ಯ ಉಪದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 • ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರ ತತ್ತ್ವ ತ್ರಯಮ್ ಮತ್ತು ಮಾಮುನಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ತತ್ವಗಳಾದ ಚಿತ್, ಅಚಿತ್ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 • ತನ್ನ/ಆತ್ಮದ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಬಹಳ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ನಾವು ಮೊದಲು ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ , ಬನ್ನಿ.

ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದ ಅರ್ಜುನ


ಆಳ್ವಾರ್, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್‍ಯರ್, ಜೀಯರ್

ಆತ್ಮದ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವ:

 • ಆತ್ಮವು ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಬುದ್ಧಿ, ಪ್ರಾಣ ವಾಯು ಮತ್ತು ವಿವೇಕದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಸಹಜವಾಗಿ ಆತ್ಮವು
  • ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಆನಂದಮಯ – ಸಹಜವಾದ ಆನಂದ
  • ನಿರಂತರ – ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ನಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ – ಹೊರಗಿನ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ
  • ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಾಗಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ
  • ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು – ಬೇರೆ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
  • ಜ್ಞಾನಮಯ
  • ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಮೇಲೆತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ
  • ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ – ಸೇವಕನಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಆತ್ಮದ, ದೇಹದ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ, ಬುದ್ಧಿಯ, ಪ್ರಾಣ ವಾಯುವಿನ, ಮತ್ತು ವಿವೇಕದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು:

 • ದೇಹ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು “ನನ್ನ ದೇಹ” ಎಂದೂ, “ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು”, “ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು”, ಮುಂತಾದುವುಗಳು “ನನ್ನ” ಎಂಬುದನ್ನು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾವು “ನಾನು” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ , ಆದರೆ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು “ನನ್ನದು” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.
 • ಆತ್ಮವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ, ದೇಹ ಮುಂತಾದುವುಗಳು ಕೆಲ ಸಮಯ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಕೆಲ ಸಮಯ ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ನಾವು ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ಆತ್ಮವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ಗ್ರಹಿಸುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮದ ನಿರಂತರ ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
 • ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆತ್ಮವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬಹಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ, ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹ ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಆದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಸಂದೇಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ದೇಹ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮತ್ತು ಅದು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ , ಅದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳಿರುವ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಆತ್ಮದ ಮತ್ತು ದೇಹದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು – ನಿಜ ಉದಾಹರಣೆಯ ಸಹಿತ.

“ನಾನು” ಎಂಬ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇಹವಿರುವಂತೆ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಎಂಬುದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ದೇಹದ ಬದಲಾಗುವಿಕೆಯ ಗುಣ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ದೇಹದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ

 • ಭಗವಂತನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಆತ್ಮದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 • 13ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ದೇಹದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮವು ಅನೇಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ , ಶಿಶು, ಯೌವನ, ಮುಂತಾದುವುಗಳು, ಮರಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಆತ್ಮವು ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಈ ರೀತಿಯ ಆತ್ಮದ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ವಿಸ್ಮಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • 22ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “”ನಾವು ಹಳೆಯ , ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ, ಆತ್ಮವು ಜೀರ್ಣವಾದ, ಮರಣಿಸಿದ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತದೆ.”

ಆತ್ಮವು ಜೀವಾತ್ಮದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿರುವುದು

ತಿಳಿದವನು, ಮಾಡುವವನು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸುವವನು:

 • ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವನ್ನು (ಬಲ್ಲವನು) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
 • ಆತ್ಮವು ಬರಿಯ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಅವನು ತಿಳಿದವನು ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಆ ರೀತಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಜ್ಞಾನವು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.ಮತ್ತು ಆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸುವುದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರ ಫಲ.
 • ಆತ್ಮವು ಈ ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. – ಸತ್ವಮ್, ರಜಸ್ ಮತ್ತು ತಮಸ್ (ಒಳ್ಳೆಯತನ, ಕಾಮ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ) ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ಆತ್ಮದ ಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅದರ ತನ್ನದೇ ದಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರವನ್ನು ಭಗವಂತನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.
 • ಆದರೆ ಭಗವಂತನು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸಹಮತವಿಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೂ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನು ಮೊದಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ, ಆತ್ಮವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ.
 • ನಂತರದಲ್ಲಿ , ಆ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ (ಆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ) ಭಗವಂತನು ಆತ್ಮವನ್ನು ಆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಆ ಆತ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಹ ಪರಮ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ಆದರೆ ಆ ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಾನೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ , ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಭಗವಂತನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾನೇ ಆತ್ಮದ ಜೀವನದ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ .

ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತ, ಸಮರ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೇವಕನಾಗಿರುವ ಆತ್ಮ

 • ಆತ್ಮವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಆತ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ, ಭಗವಂತನಿಂದ ಆಣತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.
 • ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಆತ್ಮದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ, ಆತ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಪರಮೋಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮದ (ಭಗವಂತನ) ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
 • ಆದರೂ, ಭಗವಂತನು ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ, ಆ ಜ್ಞಾನವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
 • ಇದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅರ್ಥರಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತ, ಬೆಂಬಲಿತ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೇ ಸೇವಕನಾಗಿರುವುದು.
 • ಶಾಸ್ತ್ರವು ಆತ್ಮವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲ (ತೊಂದರೆ) ಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ , ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಆದ್ದರಿಂದ, ಆತ್ಮದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ:
  • ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ – ಆತ್ಮವು ಮೊದಲನೆಯ ಸಲ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾಗಿಯೂ
  • ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನಾಗಿ – ಆತ್ಮವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಿಶ್ಚಿತ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತಾನೆ
  • ಪೋಷಕನಾಗಿ – ಒಮ್ಮೆ ಆತ್ಮವು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಭಗವಂತನು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪೋಷಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. (ಈ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಕ್ರಿಯೆಗೆ)
 • ಆತ್ಮವು ಭಗವಂತನಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ – ಅದು ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ:
  • ತನ್ನ ಮತ್ತು ಭಗವಾನನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ
  • ಭಗವಾನನ ದಿವ್ಯ ಸ್ವಭಾವ
  • ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಗುಣ
 • ಆತ್ಮವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವಕ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
 • ಇದರ ಅರ್ಥ ಆತ್ಮವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಲೆಂದೇ ಇರುವುದು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅಚಿತ್ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಗಂಧದ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಹೂವುಗಳು ಮುಂತಾದುವುಗಳು ಬೇರೆಯವರನ್ನು (ಉಪಯೋಗಿಸುವವರನ್ನು) ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲೆಂದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ.
 • ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮವು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಎಂದಿಗೂ ಇರಲಾರದು.

ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಆತ್ಮಗಳಿವೆ:

ಹಲವಾರು ಆತ್ಮಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು.

 • ಬದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳು
  • ಈ ಆತ್ಮಗಳು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂಧಿತ ಆತ್ಮಗಳು
  • ಈ ಆತ್ಮಗಳು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಜನನ ಮರಣಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ, ಪಾಪ/ಪುಣ್ಯಗಳ ಫಲದಿಂದ.
  • ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಈ ಆತ್ಮಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ದೇಹವನ್ನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
  • ಈ ಆತ್ಮಗಳು ಇತರ ಬದ್ಧರಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

 • ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮಗಳು:
  • ಈ ಆತ್ಮಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ (ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ) ಇದ್ದು, ಆದರೆ ಈಗ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ (ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ) ಇರುತ್ತಾರೆ.
  • ಅವರುಗಳು ಪರಮಪದವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ (ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ) ಅಥವಾ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಭಗವಂತನ ಅಪಾರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ.
  • ಸಂಸಾರದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ, ಮುಕ್ತಾತ್ಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿರಜಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ದಿವ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಏಳುತ್ತಾರೆ.
  • ಅವರು ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮುಕ್ತಾತ್ಮಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಮ್ ನನ್ನು ಸೇರಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಆಳ್ವಾರರು ಶ್ರೀಮನಾರಾಯಣರ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದು.

 • ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮಗಳು:
  • ಈ ಆತ್ಮಗಳು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲಿ ಇರುವನೋ ಅಲ್ಲಿ.
  • ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು
   • ಆದಿಶೇಷನ್
   • ಗರುಡಾಳ್ವಾರ್
   • ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನರ್ ಮುಂತಾದವರು

ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಪರಮಪದನಾಥನು ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವನು.

ಅನಂತ ಆತ್ಮಗಳು

 • ನೀರು ಸಹಜವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಿರುವಂತೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಿಸಿಯಾಗುವಂತೆ, ಬದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳು ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದರೆ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನವು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು(ಲಗತ್ತನ್ನು) ನಾವು ಕಡಿದುಕೊಂಡಾಗ , ಅಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ ದೋಷಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಬದ್ಧ, ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಣಿತವಾಗಿದೆ.
 • ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಆತ್ಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನೇ ಬಹು ಆತ್ಮಗಳಾಗಿ ಗೊಂದಲಗೊಂಡು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕಲ್ಪಿಸು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. (ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅದ್ವೈತ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಅನರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು) , ಆದರೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಹಜ ತರ್ಕದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.
 • ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆತ್ಮವಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ಮತ್ತು, ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೆಲವರು ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಆಚಾರ್‍ಯರಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದವರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರಲು ಅಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.
 • ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಹಲವು ಆತ್ಮಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ತತ್ತ್ವವು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.
 • ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಸಹ, ಅಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಆತ್ಮಗಳಿವೆ.
 • ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರಬಹುದು. ಪರಮಪದದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ದರ್ಜೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ, ಮತ್ಸರವಿರುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ.
 • ಅನೇಕ ಕೊಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ತೂಕದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡುವಂತೆ, ಆದರೂ ಆ ಕೊಡಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತೆ, ಪರಮಪದದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳೂ ಪ್ರಮಾಣ ಬದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ, ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳಿವೆ ಎಂದು.

ಧರ್ಮಿ ಜ್ಞಾನಮ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಭೂತ ಜ್ಞಾನಮ್

 • ಎರಡು ವಿಧದ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ :
  • ಧರ್ಮಿ ಜ್ಞಾನಮ್ – ವಿವೇಕ
  • ಧರ್ಮ ಭೂತ ಜ್ಞಾನಮ್ – ಅರಿವು
 • ಆತ್ಮದ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವ (ಬದ್ಧ , ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಎಂದು ಬೇರ್ಪಡಿಸದೇ)
  • ಶೇಷತ್ವಮ್ – ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಂತರ ಇರುವುದು
  • ಜ್ಞಾತುತ್ವಮ್ – ಅರಿವಿನಿಂದ ಇರುವುದು
 • ಎರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಗುಣಗಳು
 • ಅರಿವಿನಿಂದ ಇರುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಚಿತ್ (ವಸ್ತು) ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಸೇವಕನಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಆತ್ಮವು ತಾನೇ ಅರಿವಿನ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, (ಧರ್ಮಿ ಜ್ಞಾನಮ್ – ಸ್ವರೂಪಮ್/ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವಮ್), ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅರಿವೂ ಇರುತ್ತದೆ. (ಧರ್ಮ ಭೂತ ಜ್ಞಾನಮ್ – ಗುಣಮ್ )
 • ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೆಂದರೆ, – ಧರ್ಮಿ ಜ್ಞಾನಮ್ ಅನ್ನುವುದು ತಮ್ಮ ವಿವೇಕ – ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು (ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು) ತಮಗೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. (ಅದು ಪರಮಾಣುವಿನಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ – ಅದು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ).
 • ಧರ್ಮ ಭೂತ ಜ್ಞಾನಮ್ ಎನ್ನುವುದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, (ಎಲ್ಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ – ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುವುದರಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.)
 • ನಿತ್ಯರಿಗೆ, ಅವರ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಮುಕ್ತರಿಗೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿತಿಯೊಳಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನವು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
 • ಬದ್ಧರಿಗೆ, ಲೌಕಿಕದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನವು ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಜ್ಞಾನವು ಆತ್ಮದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಗುಣವಾದರೂ, ಜ್ಞಾನದ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಕಾರಣವು ಜ್ಞಾನವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯ ಪಡುವುದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲ ಕಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಕಾಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಆದ್ದರಿಂದ , ಧರ್ಮ ಭೂತ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಕುಚನ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಬಹುದು. (ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು).

ಮುಕ್ತಾಯ :

 • ಆತ್ಮದ ಸಹಜವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಆತ್ಮದ ಅರಿವು ವಿಸ್ತಾರವಾದಾಗ ಪರಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
 • ವಿಷ ಅಥವಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, (ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾದನ್ನು ಕಂಡಾಗ) ಅದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಅದು ಆ ರೀತಿ ಏಕೆಂದರೆ
  • ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇಹವೆಂದು ಗೊಂದಲಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. – ನಾವು ಆಯುಧವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾದರೆ ನಮಗೆ ನೋವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕರ್ಮವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತಂಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ಆ ಆಯುಧಗಳೂ ಕೂಡಾ) ಎಂದು ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಳ್ವಾರ್ ರಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಇರುವನು ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳಿಂದ , ಆನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹಿಂಸಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎದುರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
 • ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ.
 • ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ.
 • ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದರೆ, ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅದೇ ವಸ್ತುವು ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು.
 • ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಛಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಉಷ್ಣ ಸಮಯದಲ್ಲಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಸಿ ನೀರು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಅಲ್ಲ – ಅದು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ – ಅದೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ.
 • ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಆನಂದಮಯರಾಗುತ್ತೇವೆ.

ಇದು ದಿವ್ಯ ಗ್ರಂಥವಾದ ತತ್ತ್ವ ತ್ರಯಮ್‍ನ ‘ಚಿತ್ ‘ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಓದುಗರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಆಚಾರ್‍ಯರ ಮೂಲಕ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀಮತೇ ರಮ್ಯಜಾಮಾತ್ರು ಮುನೀಂದ್ರಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ
ಶ್ರೀರಂಗವಾಸಿನೇ ಭೂಯಾತ್ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಮ್

ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಪರೈರ್ ಮದಾಚಾರ್‍ಯ ಪುರೋಗಮೈ
ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಪೂರ್ವೈರ್ ಆಚಾರ್ಯೈ ಸತ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್

ಮುಂದೆ ಬರುವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ  ಅಚಿತ್ ತತ್ತ್ವಮ್‍ನನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ.

ಮೂಲ : http://ponnadi.blogspot.com/2013/03/thathva-thrayam-chith-who-am-i5631.html

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ – https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಮ್ (ಗುರಿ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಮ್ (ಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಎಜುಕೇಶನ್ / ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ – http://pillai.koyil.org