Monthly Archives: October 2022

ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣ ಪ್ರಭಾವಂ – ಭಾಗ ೪

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಡುಗೈ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ದೇವರಾಜರ್ [ನಂಬೂರ್ ವರಧರಾಜರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ] ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡುಗೈ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು , ಪರಿಣಿತರು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರು.ಅವರು ತುಂಬಾ ಕರುಣಾಮಯಿ ಮತ್ತು ಸತ್ವ( ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು) ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂಜೀಯರ್ ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರರಾಜರನ್ನು ಕರೆಯಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು, ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಒನ್ಬದು ಆಯಿರಪಡಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಾರರ ಕೃಪೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಂಜೀಯರ್ ಭಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜರನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ದೇವರಾಜರನ್ನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ನಂಜೀಯರ್ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ತಾಳೆಗರಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು.ದೇವರಾಜರ್ ಬರೆದರು “ನಂಜೀಯರ್ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳೆ ಆಶ್ರಯ, ಭಟ್ಟರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳೆ ಆಶ್ರಯ” ಮತ್ತು ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಂಜೀಯರ್ ಮುಂದೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ನಂಜೀಯರ್ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು, ಅವರನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ನಿಖರವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ದೇವರಾಜರಿಗೆ ಖಾಲಿ ತಾಳೆಗರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಒನ್ಬದು ಆಯಿರಪಡಿಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರು. ದೇವರಾಜರು ಅವರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಯಿತು. ಉತ್ತಮ ಈಜುಗಾರ ರಾಗಿದ ದೇವರಾಜರು ಒನ್ಬದು ಆಯಿರಪಡಿಯ ಮೂಲ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈಜಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರವಾಹವು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳು ಅವರ ತಲೆಯಿಂದ ಜಾರಿದವು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಿಂದ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ದೇವರಾಜರು ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತರಾದರು, “ನಾನು ನನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ (ಶಿಕ್ಷಕ) ಮೇಲೆ ಘೋರ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿಲ್ಲ.ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಿರುಮಾಲಿಗೈಗೆ (ಅವರ ನಿವಾಸ) ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೂ ದುಃಖಿತರಾದರು. ಆ ದಿನ ಇಬ್ಬರೂ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವಳು ಅವರಿಗೆ “ನಾವು ತಿರುವಾರಾಧನೆ ಮಾಡದೇ ಇರಬಾರದು” [ತಿರುವಾರಾಧನೆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಿತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ]. ದೇವರಾಜರು ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಗಳನ್ನು (ತಿರುಮನ್ ಕಾಪ್ಪು, ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನ ಸಂಕೇತ) ಅನ್ವಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಿರುವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿ ಏಕಾಏಕಿ ಸಂಭವಿಸಿತು, ಕೋಯಿಲಾಳ್ವಾರ್ (ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಗರ್ಭಗುಡಿ) ಒಳಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ರಂಗರಾಜ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರಿಗೆ “ಓ ದೇವರಾಜ! ಬಾ! ದುಃಖಿಸಬೇಡ.ನೂತನ ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸು. ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ.” ತಕ್ಷಣವೇ, ದೇವರಾಜರು “ಶ್ರೀಯ: ಪಥಿಯೇ” (ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, “ಅವರು ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಠ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು” ಎಂಬ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂಜೀಯರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂಜೀಯರ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಧನೆಗಳು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಾಳೆಗರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಕೋಯಿಲ್‌ಆಳ್ವಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು, ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು, ಒನ್ಬದು ಆಯಿರಪಡಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಕೋಸಂ (ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಕೆಲಸ) ಮುಗಿಸಿದರು, ನಂಜೀಯರ್ ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವರ ಮುಂದೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ನಂಜೀಯರ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು, ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂಜೀಯರ್ ಗೆ ಸಂದೇಹವಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೋಳಿಸದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ , ದೇವರಾಜರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅವರು ದೇವರಾಜರನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು “ಇದೇನು ವಿಸ್ಮಯ! ಇದು ಎಂತಹ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ! ಇದು ಹೇಗಾಯಿತು?” ದೇವರಾಜರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದರು (ಅವರು ನಂಜೀಯರ್ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಸಮಯದಿಂದ). ಜೀಯರ್ ಸಂತಸಗೊಂಡು ಎದ್ದು ದೇವರಾಜರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು “ನೀನು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಯೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. (ನಮ್ಮ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮಗ) ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಿರುವಾರಾಧನೆ ಪೆರುಮಾಳ್ ” ಆಯರ್ಧೆವು” ಅನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ದೇವರಾಜರಿಗೆ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಅವರನ್ನು ದರ್ಶನಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಭಟ್ಟರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ದರ್ಶನಂ ನ ನಾಯಕನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಉಂಗುರವನ್ನು , ನಂಪಿಳ್ಳೈಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಗೆ ಹೇಳಿದರು “ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಸ ದರ್ಶನವನ್ನು (ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ” . ಅಂದಿನಿಂದ, ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಿಂದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಗೆ ನಿಧಿಯಾದರು. ಅನೇಕ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರವಚನಗಳಿಗೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ನೋಡಿ, ಜನರು “ನಮ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ಸಭೆಯೋ ಅಥವಾ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಸಭೆಯೋ” ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು .

ಅಡಿಯೇನ್ ಸುಭದ್ರಾ ಬಾಲಾಜಿ

ಅಡಿಯೇನ್ ಸುಭದ್ರಾ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2021/07/19/yathindhra-pravana-prabhavam-4/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ – https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಮ್ (ಗುರಿ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಮ್ (ಗ್ರಂಥಗಳು) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://guruparamparai.wordpress.com
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಎಜುಕೇಶನ್ / ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ – http://pillai.koyil.org

ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರಂಗಳ್ – 6

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ: ಶ್ರೀ ವಾನಾಛಲ ಮಹಾಮುನಯೆ ನಮಃ  

ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿ ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರಂಗಳ್ (ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು) ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.       ಶ್ರೀ ಉ.ವೇ ರಾಮಾನುಜಮ್  ಅವರು ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು  ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.  ಇಡೀ ಸರಣಿಯನ್ನು https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/virodhi-pariharangal/ 

 ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/2022/05/02/virodhi-pariharangal-5/  .. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು

 30. ವಿಷಯ ವಿರೋಧಿ – ಭಗವತ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು

ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಗವತ್ ವಿಷಯ (ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು).  ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದುದೇನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

 • ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುವ ಶಬ್ದ (ಶಬ್ದ), ಸ್ಪರ್ಶ (ಸ್ಪರ್ಶ), ರೂಪ (ದೃಷ್ಟಿ), ರಸ (ರುಚಿ), ಗಂಧ (ವಾಸನೆ) ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ಭಗವತ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.               ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಒಬ್ಬರು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿನ ರಜೋ ಮತ್ತು ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಸುತ್ತದೆ.  ಈ ವಾಚ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನರು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವು ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೀಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಳ್ವಾರರು ಸ್ವತಃ ಅನೇಕ ಪಾಸುರಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 • ಭಗವಾನಿನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು.  ಜೀವಾತ್ಮರು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ/ಉಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ (ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡ) ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತಂ (ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು) ಎಂದು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವತಃ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಕೇಳದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಇತರರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅಡಚಣೆಗಳು.
 • ಭಗವಾನಿನ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹಗಳು (ಚಿತ್ರಗಳು/ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು) ಅತ್ಯಂತ ಮೋಡಿಮಾಡುತ್ತವೆ.  ಭೌತಿಕ ದೇಹಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಭಗವಾನಿನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಬದಲು ಇತರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
 • ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಭಗವಾನರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ (ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ) ಹೋಗಲು ಬಳಸಬೇಕು.  ಇತರ ದೇವತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಭಾಗವತರ ಮಹಿಮೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞ 2.7 “ಪಯಿಲುಂ ಚುಡರೊಳಿ” ಪಧಿಗಂ ಮತ್ತು 8.10 “ನೆಡುಮಾರ್ಕಡಿಮೈ” ಪಧಿಗಂನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.  ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ, ಭಗವಂತನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗವತರನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.  ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾಗವತರನ್ನು ಸೇವಿಸದೆ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
 • ಭಾಗವತರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಬದಲು ಭಗವತ್ ನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ಉದಾಹರಣೆಗೆ, “ರಾಮಾನುಜ” ಎಂಬ ಹೆಸರು “ನಾರಾಯಣ” ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ವಡುಗ ನಂಬಿ ಒಮ್ಮೆ  ಒಬ್ಬರು “ನಾರಾಯಣ” ಪಠಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು “ಒಬ್ಬರು ‘ರಾಮಾನುಜ’ವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಠಿಸಬೇಕು, ಸರಳವಾಗಿ ‘ನಾರಾಯಾಣ’ವನ್ನು ‘ನಾವ ಕಾರ್ಯಂ’ (ಅನುಚಿತ ಕ್ರಿಯೆ) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ” ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು.
 • ಭಾಗವತರ (ಪಾದಕಮಲಗಳ) ಸ್ಪರ್ಶವು ತನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.  ಆದರೆ ಸಂಸಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ:  ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಲಾಗಿದೆ.  ಶ್ರೀರಂಗಂನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಣ್ಣದ ಧೋತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಇತರ ದೇವತಾ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಭಟ್ಟರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಟ್ಟರು ಅವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಭಟ್ಟರು ತಕ್ಷಣವೇ ತುಂಬಾ ವಿಚಲಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಆಂಡಾಳ್ ಅಮ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.  ಉಪವಿಧಿಯಲ್ಲದ (ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಧರಿಸದ) ಭಾಗವತರಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾಳೆ.  ಭಟ್ಟರು            ನಮ್ಪೆರುಮಾಳ್‌ಗೆ ಶ್ರೀಪಾದಂ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಭಾಗವತನು ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ತೃಪ್ತರಾಗುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಾರೆ.  ನಂಪೆರುಮಾಳ್/ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ಅವರ ದತ್ತುಪುತ್ರರಾಗಿರುವ ಭಟ್ಟರ್ ಸ್ವತಃ ಸಂಸಾರಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ತುಳಸಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ.  ಆದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.  ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸದ ತುಳಸಿಯ ವಾಸನೆಯು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.  ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಸಜೀವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.  ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು – ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಆನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

30.ವಿಶ್ವಾಸ ವಿರೋಧಿ – ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು

ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಪಿರಾಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು

ವಿಶ್ವಾಸಂ ಎಂದರೆ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ.  ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಕ್ಷಂಗಾಗಿ ಉಪಾಯಂನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.  ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಸೂಕ್ತ ಉಪಾಯ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿ ಸೂತ್ರ 116 ಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂನಲ್ಲಿ “ಪೇರು ತಪ್ಪಾದೆನ್ರು ತುನಿಂದಿರುಕ್ಕೈಯುಂ” -ಶಾಶ್ವತ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಬೇಕು, ಎಂದು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಅದೇ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 • ಪ್ರಪತ್ತಿಯು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಉಪಾಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.  ಇದು ಕೇವಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.  ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಹಂತವಾಗಿದೆ.  ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ.  “ಓಹ್! ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ. ಈ ಸರಳ ಕ್ರಿಯೆಯು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಾಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಯಾರೂ ಭಾವಿಸಬಾರದು.  ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಉಪೇಯಂ ಎನ್ನುವುದು ಉಪಾಯಂ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ.  ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ, ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ (ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಂ) ಶಾಶ್ವತ ಕೈಂಕರ್ಯವು ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.  ಮತ್ತು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.  ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 5.1.7 ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಅಮ್ಮಾನ್ ಅಳಿಪ್ಪಿರಾನ್ ಅವನ್ ಎವ್ವಿದತ್ಥಾನ್ ಯಾನಾರ್” ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯು ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನು – ಅವನು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೀನನಾಗಿದ್ದೇನೆ) ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬನು ಅವನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸದಿರಬಹುದು – ಅದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳಿವೆ.  ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ, “ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚ:” ಎಂದು ವಿವರಿಸುವಾಗ, ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಮಾಮುನಿಗಳು ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 • ಚರಮೋಪಾಯಂ (ಅಂತಿಮ ಉಪಾಯ) ಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಮಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಚರಮೋಪಾಯಮ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ ಇದು ಸರಳ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಈ ಸರಳ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ?  ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ, ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ?  ಎರಡನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.  ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿ  ಚರಮ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ “ಸರ್ವ ಧರ್ಮಾನ್  ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ” ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು  ಚರಮ ಶ್ಲೋಕ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಚರಮ ಉಪಾಯವನ್ನು (ಶರಣಾಗತಿ) ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಯನಾಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥಂ ಎಂಪೆರುಮಾನರ (ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿ) ವೈಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರಮೋಪಾಯ ನಿರ್ಣಯಂ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

32. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿರೋಧಿ -ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ (ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಿಗೆ) ಅಡಚಣೆ

ಇಳಯ ಪೆರುಮಾಳ್ (ಲಕ್ಷ್ಮಣ)- ಭಗವಾನಿನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಲಾದವರು 

 • ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ – ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ವಿಧಿ (ನಿಯಮಗಳನ್ನು) ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು.  ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ  10.8.10 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ   “ಉಗಂದು  ಪಣಿ  ಚೆಯ್ದು ” (ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು). ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ – “ಭಗವತ್ ಅನುಭವ ಜನಿತ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರಿತ  ಕೈಂಕರ್ಯಮ್ ” – ಭಗವತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳಸಿ ಅದು ಕೈಂಕರ್ಯಂಗೆ ದಾರಿ ನೀಡುವುದು.  ಅದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಲಗತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ  ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಜೀವಾತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.
 • ಕೈಂಕರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸದಿರುವ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. “ಇದು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಕೈಂಕರ್ಯ; ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು; ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಇತ್ಯಾದಿ ” ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಯೋಚಿಸಬೇಕು – ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿರುವಾರಾಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲರೂ “ಉಪಚಾರಾಪಧೇಷೇನ ಕೃತಾನ್ – ಅಪಚಾರಾನಿಮಾಂ  ಸರ್ವಾಂ  ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ” ಎಂದು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರು, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕನ್ನನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ವಿಧುರನ ಅರಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಎಂದು ವಿಧುರನು ಆತಂಕದಿಂದ ತುಂಬಿದನು. ಆದರೂ ಕನ್ನನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರು ವಿಧುರಾಳ್ವಾನ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಧುರಾಳ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು “ಮಹಾಮತಿ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ  – ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು – ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವವರು .
 • ಅನುಷ್ಟಾನಂಗಳನ್ನು ಸಾಧನಂ (ಉಪಾಯಂ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾನುಷ್ಟಾನಮ್  (ಒಬ್ಬರ  ಅನುಷ್ಟಾನಂ) ಭಗವಾನ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಲಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಪಾಪಗಳ ಸಂಚಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ – ಅವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಅನುಷ್ಟಾನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಉಪಾಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ವಿಹಿತ ಕರ್ಮವು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ, ಮನೆಯ ಪೆರುಮಾಳ್‌ಗಳಿಗೆ ತಿರುವಾರಾಧನೆ, ಪಿತೃ ತರ್ಪಣಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

33. ನಿವೃತ್ತಿ ವಿರೋಧಿ – ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು (ತ್ಯಾಗ)

ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯಾರ್ ಮತ್ತು ಮಾಮುನಿಗಳು (ಶ್ರೀಪೆರುಂಬೂದೂರ್ ) – ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗದ ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು

ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ತ್ಯಜಿಸುವುದು/ಬೇರ್ಪಡುವುದು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವನು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. “ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್  ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ” – ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ “ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ” – ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಶರಣಾಗು ಎಂದು ಭಗವಾನ್ ಗೀತಾ ಚರಮ  ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬನು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ (ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳಂತಹ ಉಪಾಯಗಳು) ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಮ ಧರ್ಮವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಹಾಭಾರತದ  “ಕೃಷ್ಣಂ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ” ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣನು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕಣ್ಣನ್  ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಂ  “ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮ:” – ಶ್ರೀ ರಾಮನು ಧರ್ಮದ ಸಾಕಾರ .ಶ್ರೀರಾಮನು ಧರ್ಮದ ಮೂರ್ತರೂಪ. ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿ ಸೂತ್ರಂ 213 ” ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಂ ಪಣ್ಣ ಪಿರಂದವನ್ ದಾನೆ ‘ಸರ್ವ ಧರ್ಮಂಗಳೆಯುಂ ವಿಟ್ಟು ಎನ್ನೈಪಱ್ಱು ‘ ಎಂಗೈಯಾಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಧರ್ಮಂ ತಾನೇ ಎಂಗಿಱತು   “   ರಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ- – ಭಗವಾನ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ – ಅವನು ‘ಇತರ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನೇ  ನಿಜವಾದ/ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

 • ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ, “ಈ ಇತರ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಪಾಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆಯೇ?”ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು  ಅದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಉದ್ದೇಶವೂ ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಅಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: “ನನ್ನ ಪ್ರಪತ್ತಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ಏನು? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಯೋಚಿಸಬಾರದು. ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂದೇಹಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವು ಸ್ವತಃ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಂತರ ರಾಕ್ಷಸರು ಅವನನ್ನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಹನುಮಂತನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾವಣನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಲಂಕೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾನೆ.
 • ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ (ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ) ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇತರ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇತರ ಉಪಾಯಗಳು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.
 • ಒಬ್ಬನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇತರ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನಂತೆಯೇ – ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು – ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬರು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು “ಓಹ್! ನಾನು ತುಂಬಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು – ಇದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
 • ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೋಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬಾರದು – ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದು ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ – ಒಬ್ಬನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಮತ್ತು “ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದೇನೆ! ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ?” ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು.

ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿ ಸೂತ್ರಂ 271 – “ ಕರ್ಮಂ ಕೈಂಕರ್ಯತ್ತಿಲೇ ಪುಗುಂ ; ಜ್ಞಾನಮ್ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾಶತ್ತಿಲೇ ಪುಗುಂ ; ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರುಚಿಯಿಲೆ ಪುಗುಂ ; ಪ್ರಪತ್ತಿ -ಸ್ವರೂಪ ಯಾತಾತ್ಮ್ಯ  ಜ್ಞಾನತ್ತಿಲೇ  ಪುಗುಂ “ ಒಬ್ಬರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪದಿಂದ (ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ, ಇತರರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ) ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳು  ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೇ  – ಆದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಉಪಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು – ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಂಕರ್ಯವೆಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ (ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಂ ಇತ್ಯಾದಿ) – ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ಅದು ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಯು ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮದ ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ 

ಮೂಲ : http://ponnadi.blogspot.com/2013/12/virodhi-pariharangal-6.html

ಅರ್ಖೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://ponnadi.blogspot.com  

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org 
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org