ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣ ಪ್ರಭಾವಂ – ಭಾಗ ೨

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು

ಒಂದು ದಿನ, ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಂ (ಪ್ರವಚನ) ಮುಗಿಸಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ತಾಯಿ ಅಮ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಂತರು. ಅವರು ಅವಳನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅವಳ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೀಗಿದೆ:

“ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ? ನನ್ನ ಮಗ ಅಸ್ವಸ್ಥ”

“ಅದು ಏಕೆ?”

“ನೀವೇ ಅವನಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಆಕೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಂಭಂದಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಅವನು ಕೂಗಿದ್ದನು . ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೇ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆವರುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು . ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವನು ‘ಅಯ್ಯೋ ತಾಯಿ! ಈ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಹಾವಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನನಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹೊರಡಲು ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಅನುಕ್ರಮ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಯಿತು”

“ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?” ಪಿಳ್ಳೈ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಕ್ಕ ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು.

“ನೀವು ಹೀಗಿರಬಹುದೇ? ಆ ಹುಡುಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬಾರದೇ? ವಂಶವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಲು ಮಗ ಇರಬಾರದೇ?” ಹೀಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ದುಃಖಿತಳಾದಳು.

ಪಿಳ್ಳೈ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ “ಅಮ್ಮಿ! ಎದ್ದೇಳು. ದುಃಖಿಸಬೇಡ. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ”. ಅವಳೂ ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಅವರ ಸಭೆಗೆ ಕರೆತಂದಳು. ನಂಪಿಳ್ಳೈ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು . “ನಿನಗೆ ನನ್ನಂತಹ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿ” ಎಂದು ಅವರು ವಡಕ್ಕುತ್ ತಿರುವೀದಿಪ್ಪಿಲ್ಲೈ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು “ನಿಮ್ಮ ಭಯ ಈಗ ಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು (ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು) ಅನುಮತಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಇರೀ , ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಸೊಸೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಿ ಐಪ್ಪಸಿ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತಿರುವೋಣಂ ನಕ್ಷತ್ರ ದಿನದಂದು ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ದಿನದಂದು, ಆತನಿಗೆ “ಲೋಕಾಚಾರ್ಯ ಪಿಳ್ಳೈ” ಎಂಬ ದೈವಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ನಂಪಿಳ್ಳೈ (ಲೋಕಾಚಾರ್ಯ) ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಗನು ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ನಾದಸ್ವರ ಸಂಗೀತ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಭವ್ಯವಾದ ಆಚರಣೆಯ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಅವರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ನಮ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರ ದೈವಿಕ ಪವಿತ್ರ ಜಲ, ಶ್ರೀ ಶಟ ಕೋಪನ್ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. (ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳು), ಶ್ರೀಗಂಧದ ಲೇಪನವನ್ನು , ಮಾಲೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅರ್ಚಕರ (ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ) ಮೂಲಕ ನಂಪಿಳ್ಳೈಗೆ ಹೇಳಿದರು “ನೀವು ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ; ಈಗ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಮಗನನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು” ಎಂದು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಳಗಿಯ ಮನವಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನಾರ್ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದರು.

ಹೀಗೆ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ [ನಂಪಿಳ್ಳೈ] ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತು ಅವರ [ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ] ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬೆಳೆದ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ, ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಎಂದು ಶ್ರೀರಂಗದ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಂಜೀಯರ್ ಅವರು ವೆಂಬ ( ತಮಿಳುನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕವಿತೆ) ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಂಬಿಯುಡನ್ ಧಾಸಾರಥಿಯಾನುಮ್ ಸಂಗವನ್ನ
ನಂಬಿಯುಡನ್ ಪಿನ್ನದಂಧು ವಂಧಾನುಮ್ – ಪೊಂಗುಪುನಲ್
ಒಂಗು ಮುಡುಂಬೈ ಉಳಗಾರಿಯನುಮ್ ಅರನ್
ಧಾಂಗು ಮನವಾಳನುಮೇ ತಾನ್

(ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅಳಗಿಯ ಮಾನವಾಳಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನಾರ್,ಮುಡುಂಬೈ ಕುಲದಿಂದ ಬಂದವರು, ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರಂತೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶಂಖದ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಲರಾಮರಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು).

ಅಡಿಯೇನ್ ಸುಭದ್ರಾ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2021/07/17/yathindhra-pravana-prabhavam-2/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ – https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಮ್ (ಗುರಿ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಮ್ (ಗ್ರಂಥಗಳು) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://guruparamparai.wordpress.com
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಎಜುಕೇಶನ್ / ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s