ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರನ್ಗಳ್-2 

ಶ್ರೀಃ  ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:  ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:  ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:  ಶ್ರೀ ವಾನಾಛಲ ಮಹಾಮುನಯೆ ನಮ  

ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿ ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರಂಗಳ್ (ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು) ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಉ. ವೇ. ರಾಮಾನುಜಮ್  ಅವರು ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು  ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.  ಇಡೀ ಸರಣಿಯನ್ನು  https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/virodhi-pariharangal/  ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/2021/12/25/virodhi-pariharangal-1/ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು

ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಯ ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ್  

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಪ್ರಪತ್ತಿ ತತ್ವವನ್ನು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯಂ  ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ   

10. ಪ್ರಪತ್ತಿನಿಷ್ಠನುಕ್ಕು ಕರ್ಮಾದ್ಯುಪಾಯಂಗಳ್  ವಿರೋಧಿ ( ப்ரபத்திநிஷ்டனுக்கு கர்மாத்யுபாயங்கள் விரோதி)-  ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಉಪಾಯಗಳು ಅಡಚಣೆ.  

11. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಉಪಾಯ ನಿಷ್ಠನುಕ್ಕು ಇತರೋಪಾಯಂಗಳ್ ವಿರೋಧಿ ( ப்ரபத்தி உபாய நிஷ்டனுக்கு இதரோபாயங்கள் விரோதி) – ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ, ಇತರ ಉಪಾಯಗಳು (ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ , ಭಕ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ) ಅಡಚಣೆ.  

ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಜನನ/ಮರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಭಗವಾನ್ ಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದದಾಯಕ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಮೋಕ್ಷಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ಉಪಾಯಂ ಗಳು ಇವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, 4 ಉಪಾಯಂಗಳನ್ನು   ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ- ಕರ್ಮ ಯೋಗಂ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಂ , ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಪತ್ತಿ .  

 • ಕರ್ಮ ಯೋಗಂ – ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮೂರು ತ್ಯಾಗಗಳು -ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗಮ್  (ನಾನು ಮಾಡುವವನು), ಮಮತಾ ತ್ಯಾಗಮ್ ( ಇದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ) ಮತ್ತು ಫಲ ತ್ಯಾಗಮ್ ( ಫಲಿತಾಂಶ ನನ್ನದು) ಎಂಬುವ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಾನಿನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕರ್ಮ ಯೋಗಂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.  
 • ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಂ – ಕರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಆತ್ಮದ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.  
 • ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಂ – ಪರಮಾತ್ಮನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಾನಿಗೆ ಅಡತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸದಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭರಿತ ಭಕ್ತಿ ತೋರುವುದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.  
 • ಅದಲ್ಲದೆ, ದಿವ್ಯ ದೇಶಂ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಎಂಪೇರುಮಾನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೂ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ , ದೀಪಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಿ, ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ  ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.  
 • ತಿರುನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ( ಭಗವಾನಿನ ಅನೇಕ ನಾಮಗಳನ್ನು  ಜಪಿಸಿ /ಹಾಡುವುದು )  ಅನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಲು ಅದ್ಭುತ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಟಿರನಿಗೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜೀವಾತ್ಮದ   ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಜೀವಾತ್ಮ ಗಮನಿಸದ ಹೊರತು, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮವು ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ  ಮತ್ತು ಭಗವಂತನು ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ  ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಂ  ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ – ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬನು ಅನೇಕ ಜೀವಿತಾವಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಪ್ರಪತ್ತಿ – ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ “ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇ! ನೀನು ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ  ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು   ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಲು ನನಗೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ  . ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಡ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 5.7.1 ಪಾಸುರಂನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ “ನೋಱ್ರ  ನೋನ್ಬಿಲೇನ್ , ನುಣ್ಣ ರಿವಿಲೇನ್, ಆಗಿಲುಮ್ ಇನಿ ಉನ್ನೈ ವಿಟ್ಟು ಒನ್ಱುಮ್ ಆಱ್ರಗಿಲೇನ್  ಅರವಿನಣೈಯಮ್ಮಾನೇ”(நோற்ற நோன்பிலேன்நுண்ணறிவிலேன்ஆகிலும் இனி உன்னை விட்டு ஒன்றும் ஆற்றகின்றிலேன் அரவினணையம்மானே) ಮತ್ತು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 6.10.10 “ ತಿರುವೇಂಗಡತ್ತಾನೇ ! ಉನಡಿಕ್ಕೀಳ್ ಅಮರ್ನ್ದು ಪುಗುಂದೇನೇ “  (திருவேங்கடத்தானே! உன்னடிக்கீழமர்ந்து புகுந்தேனே). ಆಳವಂದಾರ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನಂ ನಲ್ಲಿ “ತ್ವತ್ ಪಾದ ಮೂಲಂ ಚರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ “  (த்வத் பாத மூலம் சரணம் ப்ரபத்யே) ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

“ಚರಣಂ  ಪ್ರಪಧ್ಯೆ” ಯಲ್ಲಿ, “ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆ” ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ.ಪ್ರಪತ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಭಗವಾನೇ ಉಪಾಯಮ್ . ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ “‘ತ್ವಮೇವ ಉಪಾಯ ಭೂತೋ ಮೇ ಭವ’ ಇತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮತಿ:” ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ (‘த்வமேவ உபாய பூதோ மே பவ‘ இதி ப்ரார்த்தனா மதி:) - ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದರೆ “ನನಗೆ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಉಪಾಯ” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಭಗವತ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನು “ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಂ ಏಕಂ ಚರಣಂ ವ್ರಜ” (ஸர்வதர்மாந் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ) ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 10 ನೇ ಅಂಶದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿ ” ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ (ಸ್ಥಾಪಿತ ಉಪಾಯಮ್) ಪ್ರಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಏಕೈಕ ಉಪಾಯಮ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಸಿದ್ಧಂ ಎಂದರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು – ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಆಹಾರದಂತೆ. ಸಾಧ್ಯಂ ಎಂದರೆ – “ಸ್ಥಾಪಿಸ ಬೇಕಾದದ್ದು ” – ಬೇಯಿಸದ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ವರಣಂ  ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶರಣಾಗತಿ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 10 ನೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯಮ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ಮುಂತಾದ ಇತರ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವನು (ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು) ಉಪಾಯಾಂತರ ನಿಷ್ಠನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಾಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, ಅಂತಹ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯಂ  – ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವುದು. 

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ – ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಆದೇಶಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. “ನಾನು ಭಗವಂತನ ಆದೇಶದಂತೆ ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿ ಸೂತ್ರಂ 271 ರಲ್ಲಿ   “ಕರ್ಮಂ  ಕೈಂಕರ್ಯತ್ತಿಲ್ ಪುಗುಂ” (ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ) ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ . 

ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನಂ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯಂ (ಸಾಧ್ಯ  ಸಾಧನಂ ) ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

 • ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನಂ (ಸಿದ್ಧೋಪಾಯಂ) – ಸಿದ್ಧಂ ಎಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದದ್ದು – ಪಡೆಯಲು  ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ತಿನ್ನಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಆಹಾರ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಭಗವಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮಗಳ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ (ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು). ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ವರಣಂ  ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶರಣಾಗತಿ, ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಶಬ್ಧ ವಾಚ್ಯನ್ (ಪ್ರಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಸೂಚಿಸುವವನು) ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಸಾಧನ ಭೂತನ್ (ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಉಪಾಯಂ ಆಗಿರುವ ಘಟಕ) ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 • ಸಾಧ್ಯ  ಸಾಧನಂ  (ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಂ ) – ಸಾಧ್ಯಂ  ಎಂದರೆ ಸಾಧಿಸುವುದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ತರಕಾರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ – ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಯಗಳು ಜೀವಾತ್ಮದಿಂದ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ತತ್ವಗಳಾಗಿವೆ. ಜೀವಾತ್ಮಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ, ಈ ಉಪಾಯಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. 

ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ – ಭಗವಾನ್ ಪರಮ ಚೇತನನ್ (ಅತ್ಯಂತ ತಿಳಿದಿರುವ) – ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲನು. ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಉಪಾಯಗಳು ಅಚಿತ್ (ಅವಿವೇಕಿಗಳು – ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರು) – ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ – ಭಗವಂತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. 

12. ಭಗವತ್ಕಾಮನಿಷ್ಠನುಕ್ಕು ದೇವತಾಂತರ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೈ ವಿರೋಧಿ (பகவத்கர்மநிஷ்டனுக்கு தேவதாந்தர கர்மநிஷ்டை விரோதி) - ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ (ಸೇವೆ) ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದವನಿಗೆ ಇತರ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. 

ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣನನ್ನು “ದೇವನ್” (ದೇವರು) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ, ಇಂದ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ದೇವತರು  ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ ಜೀವಾತ್ಮಗಳೇ. ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ದೇವತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಿರುಮಾಲೈ 10ನೇ ಪಾಸುರಂನಲ್ಲಿ ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆಳ್ವಾರರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣರಿಂದ ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ “ನಾಟ್ಟಿನಾನ್  ದೈವಂಗಳಾಗ… ಅಥ್ ಧೈವನಾಯಗನ್ ತಾನೆ”  (நாட்டினான் தெய்வங்களாக … அத் தெய்வநாயகன் தானே) – ದೇವತೆಗಳ ದೇವರಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇತೆಗಳನ್ನು  ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು  . ಇವುಗಳನ್ನು ದೇವತಾಂತರಂಗಳ್  (ಇತರ ದೇವತೆಗಳು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ  ದೈವನಾಯಕನ್ – ದೇವತೆಗಳ ಪರಮ ದೇವರು  

ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಭಗವಂತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವುದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, (ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ) ದೇವತಾಂತರಂಗಳಿಗೆ (ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. 

ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಈ ತತ್ವದಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳು (ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು) ಮತ್ತು ಇತರರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡೋಣ. 

ನಾವು (ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ) ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅಗ್ನಿ, ಸೂರ್ಯ, ಇಂದ್ರ, ವರುಣ, ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ – ಆದರೆ ಈ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಈ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವರ್ಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ (ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಂ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಮತ್ತು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ (ತರ್ಪಣಂ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತಾಂತರಂಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಪಿಳ್ಳೈ  ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 6000 ಪಡಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಒಮ್ಮೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಂಪಿಳ್ಳೈ   ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ “ನೀವು  ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ, ಇತ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ/ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವತಾಂತರಗಳನ್ನು   ಏಕೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. 

 • ನಂಪಿಳ್ಳೈ  ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಆಲಿಸಿ! ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಹೋತ್ರದಿಂದ (ಯಾಗಂ/ಹೋಮಂ) ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಂತೆ”. ಯಾಗದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಶವವನ್ನು ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ – ಎರಡೂ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ. 
 • ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ “ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಪೂಜೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು  ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ – 1 ) ಅಂತಹ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವವರು ತಾಮಸ (ಅಜ್ಞಾನಿ) ಪ್ರಕೃತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು  ಮತ್ತು ಪರಮ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಇತರರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 2 ) ಅವರು ಭಗವತ್ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಗಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರಬಹುದು”. 
 • ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು (ನಿತ್ಯ/ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮದ ಹೊರಗೆ) ಪೂಜಿಸಲು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ – ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ, ರುದ್ರನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿರಬೇಕಾದ ದೇವತೆಗಳ  ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನು ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ತಮೋ ಗುಣದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ – ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನಿಂದ (ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಂತೆ) ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ನಮ್ಮ ಸತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ನಿತ್ಯ/ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಏಕೆ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ದೇವತಾಂತಾರಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?”. ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತಾಂತರಗಳನ್ನು  ಪೂಜಿಸುವುದು, ವೇಧ ಆಗಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ – ಪ್ರಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಈ ದಿನ ಮತ್ತು ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆ ಮತ್ತು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ದೇವತೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವೇದವನ್ನು ಅಧಿಕಾರವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಸುವ ಅನೇಕ ಸ್ವಯಂ-ಘೋಷಿತ ಗುರುಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪನ್ನರು ಅಜ್ಞಾನದ ವಿಷವರ್ತುಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಬದಲು ಹಿರಿಯರಿಂದ (ಕಲಿತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ) ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. 

13.  ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಿಷ್ಠನುಕ್ಕು ದೇವತಾಂತರ ಭಜನಂ ವಿರೋಧಿ (பகவத் கைங்கர்ய நிஷ்டனுக்கு தேவதாந்தர பஜநம் விரோதி)– ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುವುದು ಅಡಚಣೆ  

ಜೀವಾತ್ಮಗಳು (ದ್ವಿತೀಯ/ಅಧೀನ) , ಸರ್ವಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎಂದು  ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳ ಸಾರವಾಗಿರುವ ಪ್ರಣವಂ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಗವಾನಿಗಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು/ನಿರತರಾಗಿರುವುದು (ಸ್ವಭಾವಿಕ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಒಡೆಯ) ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಜ. ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಇತರ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  

ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ನಲ್ಲಿ, “ಪತಿಮ್ ವಿಶ್ವಸ್ಯ” (ಪತಿಮ್ ವಿಶ್ವಸ್ಯ – ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಡೆಯ ) ಎಂಬ  ಪ್ರಮಾಣಂ  ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪತಿ  ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಗಂಡ/ಯಜಮಾನ” ಎಂದರ್ಥ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ, ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವಾತ್ಮನು ತಾನು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕನೆಂದು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ, ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೀವಾತ್ಮವು ಅಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ನಂತರ ದೇವತಾಂತಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರರು ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 8.10.3 ರಲ್ಲಿ “ಮಱ್ರುಂ ಓರ್ ಧೈವಂ ಉಳಧೆನ್ಱು  ಇರುಪ್ಪಾರೋಡು ಉಱ್ರಿಲೇನ್  ” ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ –  (மற்றுமோர் தெய்வம் உளதென்று இருப்பாரோடு உற்றிலேன்) ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಗಿಂತ  ಬೇರೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ನಾನು ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ- ದೇವತಾಂತರ ನಿಷ್ಠರುಗಳಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.  

14.  ಭಗವತುಪಾಯ ನಿಷ್ಠನುಕ್ಕು ಪ್ರಪತ್ತಿ ವಿರೋಧಿ  (பகவதுபாய நிஷ்டனுக்கு ப்ரபத்தி விரோதி ) - ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವವರಿಗೆತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶರಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. 

ಅಂಕಗಳು 10 ಮತ್ತು 11 ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅನ್ನು ಉಪೇಯಮ್  (ಗುರಿ) ಮತ್ತು ಉಪಾಯಮ್ (ದಾರಿ) ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ (ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಸ್ವತಃ “ತಮೇವ ಚರಣಂ ವ್ರಜೇತ್” (தமேவ சரணம் வ்ரஜேத் - ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶರಣಾಗತಿ) ಮತ್ತು “ಮಾಮೇಕಮ್ ಶರಣಂ ವ್ರಜ “ (மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ-ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಶರಣಾಗು ) ಎಂದು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, “ಪ್ರಪಧ್ಯೆ” ಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ  ಅವರ ಶರಣಾಗತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಧನವಲ್ಲ (ಇದು ಸ್ವೀಕಾರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ). ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಮಧ್ಯಮ ಭಕ್ತ – ಸ್ವ-ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತು ಇರುವುದರಿಂದ). ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಾಯಂ (ಅಂದರೆ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವವರು ಮಧ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ – ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. 

15. ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ನಿಷ್ಠನುಕ್ಕು ನಿವೃತ್ತಿ ವಿರೋಧಿ (ஸாத்யோபாய நிஷ்டனுக்கு நிவ்ருத்தி விரோதி) – ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಯೋಗಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವವರಿಗೆಸ್ವ-ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. 

16. ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ನಿಷ್ಠನುಕ್ಕು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿರೋಧಿ (ஸித்தோபாய நிஷ்டனுக்கு ப்ரவ்ருத்தி விரோதி)- ಉಪಾಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದವರಿಗೆಸ್ವ-ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. 

ಸಿದ್ಧೋಪಾಯಮ್ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಶಗಳು 10 ಮತ್ತು 11 ರ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. 

 • ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು. 
 • ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು. 
 • ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ನಿಷ್ಠನ್ – ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. 
 • ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ನಿಷ್ಟನ್ – ಭಗವಂತನನ್ನು (ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ) ತನ್ನ ಸಾಧನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನು ಮತ್ತು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 5.8.8 “ ಕಳೈವಾಯ್ ತುನ್ಬಂ ಕಳೈಯಾದೊಳಿವಾಯ್ ಕಳೈಕಣ್ ಮಱ್ರಿಲೇನ್ “ (களைவாய் துன்பம் களையாதொழிவாய் களைகண் மற்றிலேன் ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ದುಃಖಗಳಿಂದ (ಸಂಸಾರಮ್) ಅವನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವನು. ಈ ಪ್ರಪನ್ನರು ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಾವು ಉಪಾಯಂ (ಅಂದರೆ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು  ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 5.7.5 ರಲ್ಲಿ “ಚೆಯ್ತ ವೆಲ್ವಿಯರ್” (செய்த வேள்வியர்)  ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ – ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ “ಕೃತ ಕೃತ್ಯನ್”  (க்ருத க்ருத்யன்)  ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ – ಈಗಾಗಲೇ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವನು. ಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆಂದರೆ “ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು”. 

ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯನ್  (ಕರ್ಮ ಯೋಗಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವನು) ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ – ಅವರು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡುವುದೇ ಅಡ್ಡಿ. 

ಆದರೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನ್‌ಗೆ – ಇದು ನೇರವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗುರಿಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಾರನು. ಅಂತಹ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. 

ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣ ದಿವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 80 – 82 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಮತ್ತು ನಂತರದ ಸೂತ್ರಗಳು) “ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೃತ್ಯಂ -ಅಧಿಕಾರಿ  ನಿಷ್ಠಾ  ಕ್ರಮಂ ” ಅನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. 

ಅನುವಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣ ದಿವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಉಪಾಯಮ್ ಮತ್ತು ಉಪೇಯಂಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಅವರ ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ  ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. 

 • ಉಪಾಯಮ್ಗೆ  (ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು), ಸೀತಾ ಪಿರಾಟ್ಟಿ, ಧ್ರೌಪದಿ ಮತ್ತು ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಮಂಗೈ ಆಂಡಾನ್ ಅವರು  ಆದರ್ಶ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ . 
 1. ಸೀತಾ  ಪಿರಾಟ್ಟಿ  ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಳು – ಅವಳು ಸ್ವತಃ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ರಾವಣನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬಲ್ಲಳು. ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಬಂದು ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು. 

2. ದ್ರೌಪದಿ , ಅವಳು ಕಣ್ಣನ್  ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಳು ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ,  ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ತೊರೆದು ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನನ್ನು ಕರೆದಳು  – ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಳು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು. 

3. ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಮಂಗೈ ಆಂಡಾನ್  ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವ-ಪ್ರಯತ್ನ/ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಮಂಗೈ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹೊರಗೆ ಎರಡು ನಾಯಿಗಳು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರು, ನಾಯಿಗಳ ಮಾಲೀಕರೂ ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, “ನಾಯಿಯ ಒಡೆಯನು ನಾಯಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದರೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನು (ಭಗವಾನ್) ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ನಾನು ಏಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು?” ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು . 

ಆಂಡಾನ್ – ಅವರ ತಿರುವರಸು , ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಮಂಗೈ  
 • ಉಪೇಯಮ್ ಗೆ (ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು), ಇಳಯ ಪೆರುಮಾಳ್ (ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್), ಪೆರಿಯ ಉಡೈಯಾರ್ (ಜತಾಯು), ಪಿಳ್ಳೈ ತಿರುನರಯೂರ್ ಅರೈಯರ್ ಮತ್ತು ಚಿಂತಯಂತಿಗಳು ಆದರ್ಶ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. 
 1. ಇಳಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜೊತೆಗೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ನಿರಂತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಂಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

2. ಪೆರಿಯ ಉಡೈಯಾರ್ (ಜತಾಯು ಮಹಾರಾಜರ್) ಮತ್ತು ಪಿಳ್ಳೈ ತಿರುನರೈಯೂರ್ ಅರೈಯರ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೀತಾ ಪಿರಾಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಚ ಅವತಾರ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು. 

3. ಚಿಂತಯಂತಿ ಒಬ್ಬ ಗೋಪಿಕಾ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಲು ತನ್ನ ನಿವಾಸವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಕೊಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದಳು – ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತೀವ್ರ ದುಃಖದಿಂದ, ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಳು. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಹ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. 

ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ 

ಮೂಲ : http://ponnadi.blogspot.com/2013/12/virodhi-pariharangal-2.html 

ಅರ್ಖೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : https://srivaishnavagranthamskannada.wordpress.com/

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org 
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s